Teknillisen fysiikan laitos

Teknillisen fysiikan laitos tekee aktiivista fysiikan tutkimusta aloilla, jotka ovat tärkeitä teollisten sovellusten ja uuden teknologian synnyttämisen kannalta. Suuri osa tutkimuksesta keskittyy tiiviin aineen fysiikkaan ja materiaalifysiikkaan, kvanttifysiikkaan ja nano-optiikkaan sekä edistyneisiin energiatieteisiin.

1.1.2015  O.V. Lounasmaa -laboratorion kylmälaboratorio (Low Temperature Laboratory, LTL) yhdistyi Teknillisen fysiikan laitokseen.

Kylmälaboratoriossa tehtävä tutkimus keskittyy matalien, alle 1K lämpötilojen fysiikkaan ja nanoelektroniikkaan. Sen saavutukset matalien lämpötilojen fysiikan ja nanoelektroniikan alalla ovat johtaneet menestyneisiin sovelluksiin myös innovatiivisten instrumenttien ja kokeellisten paradigmojen kehityksessä. Uraauurtavan työn tuloksena on syntynyt useita maailmanennätyksiä alhaisimmissa mitatuissa lämpötiloissa. Samanaikaisesti laboratoriossa on kehitetty nanofysiikan mittalaitteita, joiden herkkyys lähestyy rajoja, joissa vallitsevat vain kvanttimekaniikan peruslait.

Teknillisen fysiikan laitoksella on pitkä perinne niin kokeellisessa kuin laskennallisessa ja teoreettisessa fysiikkatutkimuksessa. Sen piirissä toimii kolme kansallista tutkimuksen huippuyksikköä: laskennallisen nanotieteen huippuyksikkö COMP (Finnish Center of Excellence in Computational Nanoscience), matalien lämpötilojen kvantti-ilmiöiden ja komponenttien huippuyksikkö LTQ (Finnish Center of Excellence in Low Temperature Quantum Phenomena and Devices) sekä Biosynteettisten hybridimateriaalien molekyylimuokkauksen huippuyksikkö HYBER (Finnish Center of Excellence in Molecular Engineering of Biosynthetic Hybrid Materials).

Laitos kehittää ja hallinnoi kahta kansallista tutkimusinfrastruktuuria: Nanomikroskopiakeskus ja kylmälaboratorio. Tutkimusympäristöt on varustettu modernein, nanomateriaalien, matalien lämpötilojen sekä kvantti- ja nanoelektroniikka ilmiöiden tutkimukseen soveltuvin laitteistoin.

Teknillisen fysiikan laitos on vahva tohtoreiden kouluttaja: vuosittain sieltä valmistuu 15–20 uutta tohtoria. Uusia diplomi-insinöörejä valmistuu noin 20–25 vuodessa. Tärkeä osa laitoksen toimintaa on muille Aalto-yliopiston insinööriohjelmille tarjottava fysiikan perusopetus.

Katso laitoksen englanninkieliset sivut

Uutiset

Tapahtumat

Näytä lisää